TERMES I CONDICIONS d'ÚS

Clients Registrats
L'usuari podrà formalitzar una comanda amb o sense registre com a client. En cas que decideixi registrar-se, disposarà d'un àrea de client on podrà consultar les seves comandes, fer-ne el seguiment, introduir múltiples adreces de lliurament. Les dades que en sigui facilitades en qualsevol cas, tant com a usuari registrat o per fer la comanda, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de sabors.cat; podent exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició a les adreces indicades anteriorment.

Preus
Els preus dels articles disponibles en aquestes pàgines inclouen l'IVA que els correspon. El preus no inclouen el cost del transport per enviaments a Catalunya, resta d'espanya o Portugal.

Pagaments
El client podrà escollir entre realitzar el pagament a traves d'una targeta de crèdit o transferència. Les opcions de pagament per targeta de crèdit es realitzen en un entorn segur i xifrat. sabors.cat no tenen cap accés a aquestes dades, sent només informat de forma automàtica per l’opció escollida de l'èxit o impossibilitat de cobrament de la transacció.

Disponibilitat dels Productes
Sabors intenta mantenir un estoc per a tots esl seus productes, tot i així, per tal de garantir la màxima qualitat, aquests poden preparar-se un cop generada la comanda. Si es donés el cas, s’enviarà al client un missatge informatiu.

Lliuraments i Àmbit Geogràfic
Els lliuraments es faran per missatger. El preusno  inclouen el cost del transport per enviaments a Catalunya, resta d'espanya o Portugal. Per enviaments fora d’aquest territori poden consultar disponibilitat i preus a info@sabors.cat

Edat del comprador
Només podran adquirir vi els majors d'edat.

Devolucions
El client té el dret a retornar la mercaderia en el termini de 7 dies. Ha de comunicar la intenció de formalitzar la devolució dins d'aquest termini mitjançant un correu a info@sabors.cat o mitjançant l’apartat “Devolucions” del seu compte d'usuari. Una vegada comprovat el correcte estat de la comanda, serà retornant el preu abonat llevat de les despeses de transport de la devolució que serà a càrrec del client, així com si aquest no es troba en mateixes condicions en quant al seu embalatge, que el preu retornat serà inferior d’acord amb la depreciació soferta pel producte.

Legislació
Les vendes a distància estan regulades per les lleis 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, modificat per la llei 47/2002 que l'ajusta a la Directiva Europea 97/7/CE. El tractament de dades s'ajusta a la llei 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter Personal.