NOSALTRES

Forn de pa Saborit S.L.

Domiciliada en Avinguda del Castell 1 de Torelló, (Barcelona) España

CIF: B-64.059.470

Inscrita al registre mercantil de Barcelona amb data 27/12/2005